Odabir jezika > Home > Nacionalni parkovi

 
NACIONALNI PARKOVI
Krenete li na bilo koju stranu svijeta iz D-Marin Marina Dalmacija naići ćete na jedan od nacionalnih parkova. Nacionalni park je prostrano, pretežito neizmijenjeno područje iznimnih i višestrukih prirodnih vrijednosti, a obuhvaća jedan ili više sačuvanih ili neznatno izmijenjenih ekosustava.
Splet blage mediteranske klime priobalja i otoka i planinske klime Velebita stvorio je jedinstveni krajolik.

KORNATI
Spleta stotinjak otoka, otočića i hridi koje se prostiru na površini od 300 km2 svojom jedinstvenom ljepotom zadiviti će Vas. Postoji legenda da su Kornati nastali tako što je Bogu, nakon što je stvorio svijet ostalo nešto bijelog stijenja koje je bacio u more i odlučio da ne treba ništa mijenjati.
Kornatski otoci ističu se brojnim bizarnim oblicima i neobičnim reljefnim strukturama, polupustinjskim, negostoljubljivim izgledom kopna. Klifovi na pučinskoj strani vanjskog niza Donjih Kornata, koji dosežu i do 100 m, jedna su od najupečatljivijih prirodnih pojava na Kornatima.
Posebnost Kornata je i izrazito bogata flora i fauna podmorja s mnoštvom utvrđenih vrsta i podvrsta. Kopneni dio Kornata relativno je siromašan faunom (i po broju vrsta i po broju jedinki), što je neprijeporno rezultat oskudnog vegetacijskog pokrivača, ali i prisustva i aktivnosti čovjeka u Kornatima.
No, čovjek je Kornate i oplemenio, ograđujući pašnjake suhozidom, čija dužina ostavlja ljude bez daha.
Još iz doba neolitika datiraju dokazi o prisutnosti čovjeka na Kornatskom otočju. Dokaze o boravku starih Rimljana na ovom otočju nalazimo u Villae rusticae u Proversi i bazenu za ribe na Svrsati. Tragovi antičke gradnje koji svjedoče o rimskoj kolonizaciji Kornata, danas su uglavnom pod morem: pristanište u Piškeri i Sipnatama, lučki uređaji u Veloj Proversi, solana u Sipnatama. Vrijeme Bizanta ostavilo je po mnogima najmarkantniju građevinu koju danas nalazimo u Kornatima: utvrdu Tureta na otoku Kornatu.
Jedna od najrazvedenijih otočnih skupina na Mediteranu, svojom ljepotom, nezaobilazno je odredište za nautičare, a Marina Dalmacija svojim položajem idealna je polazna luka na Vašem putu za Kornate.
INFORMACIJE:
Javna ustanova "Nacionalni park Kornati"
Butina 2
22243 MURTER
Tel. +385 22 434 166
+385 22 434 662
e-mail: np-kornati@si.tel.hr
www.kornati.hrKornati
Telašćica
Plitvička jezera
Krka
Paklenica
Sjeverni Velebit
Vransko jezeroSite content is copyright © 2003-2009 Marina Dalmacija d.o.o. Zadar . :: . Zadar web dizajn