PAKLENICA
Nacionalni park Paklenica prostor je od 96 km2 , jedinstvenog i neobičnog spoja mora i planine, bogat šumama, dubokim kanjonima okomito urezanim u glavni greben Velebita, krškim oblicima, brojnim špiljama i jamama. Ulazni, kanjonski dijelovi Male i Velike Paklenice, jedan su od temeljnih fenomena zbog svojih geoloških, hidroloških, krških, florističkih i faunističkih osobitosti. Potoci Velika i Mala Paklenica daju veliku vrijednost čitavom području, te ga značajnije obogaćuju, a u proljeće i jesen, svojom bujičnom snagom i otapanjem vapnenca, produbljuju kanjon. Oba kanjona, Velika s 14 i Mala Paklenica s 12 km, duboko su urezani u masiv južnog Velebita.
Na području parka zabilježeno je 70-ak špiljskih objekata, među kojima su najljepše špilja Manita peć i jama Vodarica. Manita peć ima nadmorsku visinu ulaza u špilju na oko 550 m. Špilja duljine 175 m podijeljena je u dvije dvorane koje obiluju stalagmitima, stalaktitima i sigastim stupovima. Procjenjuje se da je starost ukrasa oko 80.000 godina.
Paklenica je i najznačajniji hrvatski penjački centar, a po kvaliteti i uređenosti smjerova svrstava se u sam vrh europskih penjališta. Posebnu draž ovom penjalištu daje i blizina morske obale. Penjačima se nudi preko 400 opremljenih i uređenih smjerova različitih težina i dužina, pa svatko može pronaći nešto za svoj užitak. Uz to na području parka postoji oko 150 km uređenih planinarskih staza i putova.
Na području Paklenice uz iznimno bogat životinjski svijet, raste 800 biljnih vrsta, od čega je 40-ak endema, biljaka uske rasprostranjenosti, većinom ograničene na Velebit ili Dinaride.
NP Paklenica udaljena je od Marine Dalmacija oko 60 km prema Rijeci Jadranskom turističkom cestom.
INFORMACIJE:
Javna ustanova "Nacionalni park Paklenica"
Dr. F. Tuđmana 14a
HR - 23244 Starigrad-Paklenica
Tel. +385 (23) 369 155
+385 (23) 369 803
Fax: +385 (23) 359 133

e-mail: np-paklenica@zd.tel.hr

www.paklenica.hr
http://www.paklenicabwsc.comKornati
Telašćica
Plitvička jezera
Krka
Paklenica
Sjeverni Velebit
Vransko jezero

Site content is copyright © 2003-2009 Marina Dalmacija d.o.o. Zadar . :: . Zadar web dizajn