NACIONALNI PARK KRKA
Sedra, odnosno iz vode istaloženi vapnenac, koji izgrađuje sedrene pragove, pokrivače, brade, zastore i druge geomorfološke oblike, temeljni je fenomen i okosnica današnje hidrogeološke i pejzažne slike Nacionalnog parka Krke.
NP Krka sa sedam sedrenih slapova s ukupnim padom od 242 i zeleno modra jezera čine izniman krški fenomen. Slapišta su biodinamičke tvorevine, koje stalnim osedravanjem rastu i danas.
Uz ove iznimne prirodne ljepote koje je stvorila snaga rijeke Krke unutar Nacionalnog parka, zanimljivo je pogledati i arheološki lokalitet Bribirska glavica, i otočić Visovac unutar istoimenog jezera
Na otočiću Visovcu se nalazi crkva i franjevački samostan što krajoliku jezera daje dodatnu tajnovitost. Na otok su se prvi doselili eremiti (pustinjaci) Sv. Augustina u 14 st. Oni su sagradili maleni samostan i crkvicu. Godine 1440 .godine na Visovac dolaze bosanski franjevci tjerani turskom najezdom. Tu se uspijevaju održati sve do danas sa jedinim prekidom u 17. st. Sakralni kompleks otoka sačinjavaju crkva s zvonikom, klaustar, te samostan. U samostanu se čuva vrlo vrijedna zbirka knjiga i umjetnina, a između ostalog i 620 turskih dokumenata.
Nacionalni park Krka povezan je s Marinom Dalmacija Jadranskom turističkom cestom (80 km), ali do njega možete i morskim putem do Skradina, a od tamo u obilazak jednim od ponuđenih prijevoznih sredstava.
INFORMACIJE:
Javna ustanova Nacionalni park Krka
Trg Ivana Pavla II br.5
22 000 Šibenik
Tel. +385 (22) 217 720
+385 (22) 217 730
+385 (22) 217 740
Fax: +385 (22) 336 836
e-mail:
tajnica@npkrka.hr
www.npkrka.hr

zadar
izrada web stranicaKornati
Telašćica
Plitvička jezera
Krka
Paklenica
Sjeverni Velebit
Vransko jezero

Site content is copyright © 2003-2009 Marina Dalmacija d.o.o. Zadar . :: . Zadar web dizajn